www.medium-david.nl
Medium David bied hulp vanuit zijn zielsovertuiging ,oprecht en inzichtelijk

 

 

2023 is een jaar van transitie en grote veranderingen, 

ook voor een aantal belangrijke krachtige buitenplaneten, zoals Saturnus en Pluto. Dit zijn beide planeten die rondom maatschappelijke besturing een rol spelen. Saturnus omdat dit de planeet is die de vormkracht, controle van besturing en begrenzing brengt. En Pluto omdat deze semi-planeet regeert over macht, seksualiteit, de dood en manipulatie.
Tot maart 2023 zal deze macht zichtbaar worden in de wereld. Voor iedereen persoonlijk zijn de macht en onmacht over het op niveau houden van de basisbehoefte, zoals eten, water, energie voor bijvoorbeeld verwarming en andere zaken die van waarde zijn. Ook macht en onmacht over waarde en waardesystemen, zoals geld, bitcoin, goud en zilver en zo nog meer, zullen onderhevig zijn aan manipulatie, macht en onmacht en kunnen grote transities, verliezen of winsten geven in het komende jaar (jaarhoroscoop). Dus “bescherm” jezelf met een voorraad voor je basisbehoefte.
De situatie is er een van grote veranderingen. Op alle vlakken van ons bestaan dringt de vernieuwing zich op. Inmiddels is wel duidelijk dat de problemen er zijn omdat het maatschappelijke systeem waar we in leven niet meer volstaat en op zijn laatste benen loopt. Dit vernieuwen van systemen gaat heel erg ver. Zelfs de planeten in ons zonnestelsel hebben elektromagnetisch grote veranderingen ondergaan zoals poolshifts, temperatuur- en atmosfeerveranderingen en op aarde wacht ons hetzelfde lot.
Er zijn op dit moment op alle vlakken van het maatschappelijke crisissen, zoals de energiecrisis, financiële systeemcrisis, politieke vertrouwenscrisis, dreigende voedselcrisis, een milieucrisis en nog vele anderen crisissen (al dan wel of niet bewust gecreëerd).
-site-verification=BmC9gO0ZiW80yWkiX0f0VPOgjL73HWEAYW50

David fungeert eigenlijk als een soort tussenpersoon tussen het onzichtbare en het fysieke, vaak ook wel de levenden en de doden genoemd.

David wordt soms ook aangeduid met de term paragnost, waarzegger of helderziende.
David ontvangt dus boodschappen tijdens een zogenaamde reading. Dit kunnen elementen, hogere of lagere geesten of zelfs de mensen zelf zijn.

David wordt soms ook wel een paragnost genoemd. Hij is een erkend en gediplomeerd parapsycholoog , studeerde psychologie , natuurgeneeskunde, ontspanning therapeut . 

David heeft een boeddhistische levensovertuiging
Vanuit zijn holistische visie zegt hij  wij spirituele wezens die op aarde menselijke ervaringen opdoen. 

Hij ziet  je lichaam, emoties en gedachten als een unieke schakel, een brug, een kanaal of een intermediair tussen ‘hemel’ en subtiele dimensies waar je oorspronkelijk vandaan komt.

Je kunt op aarde bewust contact maken en leven vanuit je kern (dat wat je ‘echt’ bent; sommigen noemen dit authentieke zelf, hart, hogere zelf, of ziel) en subtielere energieën integreren. Dat geeft vaak energie!

David met zijn zesde zintuig en kan de energie van medemensen invoelen. Dat invoelen is eerder een individuele ervaring afhankelijk van verschillende fases
David kan mensen wel zo sterk kan invoelen, dat hij toekomstige patronen of mogelijkheden kan aanvoelen of  soms in visioenen zien. 


David zelf zegt ; 

Mijn eigen werkzaamheden op parapsychologisch gebied bestaan uit een combinatie van eigen veldwerk, literatuuronderzoek, het schrijven van (veelal onbezoldigde) artikelen, Ik ben geïnteresseerd in de hele parapsychologie en heb eigen onderzoek en literatuuronderzoek gedaan naar;
Reïncarnatie,
Pre-existentie,
Bijna-doodervaringen,
Contact met overledenen,
Nieuwetijdskinderen,
ESP, aura’s, uittredingen
En paranormale ervaringen rond dieren,

En verder nog literatuuronderzoek naar onder andere intra somatische psychokinese en parapsychologie en psychiatrie
David is een erkend bijzonder zintuiglijke waarnemer
Verder is hij geïnteresseerd in de filosofische grondslagen van de parapsychologie en de gevolgen van de parapsychologie voor ons wereldbeeld.

Dat alles combineer hij dan ook nog (zuiver uit intrinsieke interesse) met (literatuur)onderzoek op andere gebieden zoals dierethiek, dierpsychologie, de filosofie van de geest, godsdienstfilosofie.

Bestaan geesten ?
Wat zijn geesten nou precies?
heeft een geest, het is je “IK“. Je hebt 2 lichamen je stoffelijke lichaam en je geestelijk lichaam. Als je dood gaat gaat alleen het lichaam dood.
Je geest (je ik) gaat dan uit het lichaam maar je bent dus eigenlijk niet echt dood want je geest leeft nog steeds. Sommige mensen kunnen niet accepteren dat ze dood zijn en willen deze wereld maar niet verlaten dit kan om allerlei redenen zijn. Misschien dat ze heel jong dood zijn gegaan of nog geen afscheid kunnen nemen. 

De meeste geesten zijn goed maar er zijn ook slechte geesten. Of ze goed of slecht zijn licht eraan hoe ze het leven met hun stoffelijke lichaam hebben ervaart. Slechte geesten kun je ook wel demonen noemen. Er zijn verschillende soorten geesten, we noemen er 3 en vertellen daar wat over en welke kenmerken ze hebben.

Klopgeesten -> Klopgeesten bestaan al eeuwenlang.
In 530 na Christus werd er in het Romeinse rijk al melding gedaan van klopgeesten.
De kenmerken van een klopgeest zijn meestal vreemde geluiden zoals
Geklop, getik of voetstappen.
Ook kunnen voorwerpen opeens van plaats veranderen, bewegen of verdwijnen.

Meestal loopt het klopgeestgebeuren uit tot een vernieling van de huisraad.
In vreemde gevallen kan het ook zijn dat er spullen overdreven netjes in een rijtje in de huiskamer staan. Een van de meest voorkomende verschijnselen als een klopgeest bezig is, zijn extreme temperatuursveranderingen. De temperatuur kan met 35 graden dalen. Veel mensen die getuigen zijn van klopgeesten zeggen ook dat ze het opeens koud kregen. Geen wonder dus als de temperatuur ineens onder de -20 graden is.

Orbs -> Het is niet zeker of de Orbs wel tot de geesten behoren. Een orb is een licht bolletje energie. Vaak bevatten ze een gezicht, symbool of een getal. Ook zijn ze verschillend van kleur zijn. Een Orb is een ziel. Ze zijn altijd rond van vorm. Er zijn veel foto’s van Orbs, maar van ongeveer 98% van die foto’s is zeker dat de licht cirkels zijn ontstaan door stof op de lens.
Menselijke geesten -> 

Dit zijn geesten van mensen die nog niet willen accepteren dat ze overleden zijn, en nog bij hun familie willen blijven of nog een doel in het leven hadden en die graag waar willen maken. Het kan ook zijn dat ze nog blijven om wraak te nemen op iemand. Als ze hebben geaccepteerd dat ze dood zijn, of hun doel hebben bereikt verdwijnen deze geesten meestal. 

Het kan ook zijn dat ze niet vrijwillig willen verdwijnen en toch kwade bedoelingen hebben, dan moet er een deskundige aan te pas komen om ze te laten verdwijnen. Diegene vult dan de ruimte waarin de klopgeest zich bevindt met zijn of haar energie. Door al die energie gaat de geest zich zo plat mogelijk maken, maar dat helpt hem niet, vervolgens schuift diegene hem met die energie naar buiten.

Geesten waarnemen
Sommige mensen zijn paranormaal begaafd en die kunnen dus geesten waarnemen. Je kunt geesten op verschillende manieren waarnemen:
– Je kunt geesten zien
– Je kunt geesten horen
– Je kunt geesten voelen
– Soms kun je zelfs geesten ruiken
    zien
Sommige mensen die geesten kunnen zien, vinden dat juist niet leuk omdat ze niet weten wat ze ermee aan moeten. Of ze beseffen niet dat het geesten zijn. Maar een bekende para psycholoog (robbert van den broekke) heeft er zelfs een programma mee gemaakt samen met Irene Moors. Ook een bekende paragnost is char, zij had ook een programma op de t.v.

Sommige mensen kunnen, zoals ik al zei, geesten horen spreken, je hebt hier 3 levels in.
In level 1 kun je de stemmen duidelijk horen en duidelijk onderscheiden, je kunt duidelijk horen wat de geest zegt.
In level 2 kun je wel duidelijk stemmen horen maar is het nog niet zo duidelijk wat de geest zegt.

In level 3 kun je wel geluiden horen met een bepaalde regelmaat maar je moet een getrainder oor hebben om echt te verstaan wat er eigenlijk gezegd wordt.
Je zou zelf ook geesten kunnen horen spreken, je kunt ze namelijk opnemen. Je zet bijv. de kraan aan een neemt op en dan kan er ooit een zin uitkomen, dit kan ook met een storende zender , van een radio bijv., of gewoon spontaan.

Voelen
Sommige mensen kunnen ook geesten voelen, dan voelen ze bijv. extreme temperatuursverschillen. Ook kunnen mensen een aanwezigheid voelen of het gevoel hebben dat iemand hun aankijkt.

Ruiken
Ja eigenlijk is dit dus het ruiken van geesten, dat is meestal een hele vieze geur waar geen aanleiding voor is.

Nepfoto’s
Er zijn behalve echte foto`s ook veel nepfoto`s te vinden. Ik zal er een paar laten zien. Verklaring voor sommige nep foto`s
Lange belichting
Door een belichtingstijd van 10 seconden bijvoorbeeld maar 3 seconden in beeld te blijven krijg je vaak een half doorschijnende foto.
Stof op het negatief
Bij het afdrukken van een negatief waar vuil of stof op zit , krijg je vlekken op de foto. Deze zien er zwart uit op het negatief en wit op de foto.
Flits reflecties
Flits reflecties kunnen de kwaliteit van foto’s flink vervagen. Soms zijn ze zo genomen dat het op een geestverschijning lijkt.
Voorwerp dat de lens belemmert
Een voorwerp dat de lens belemmert veroorzaakt een donker of zwart gebied op de foto en een licht of wit gebied wanneer men gebruik maakt van een ingebouwde flits of fotografeert onder lage licht condities. Door de wazige omtrek kan het verkeerde indrukken opwekken.
Overlappende foto’s
Overlappingen worden veroorzaakt in het toestel wanneer het rolletje niet voldoende doorgedraaid is. Dit wordt ook wel dubbele belichting genoemd en is de verklaring voor vele nep-foto’s.
Laatste foto van een rolletje
De eerste of laatste foto kan soms een vreemde rode, gele of oranje gloed hebben. Dit wordt veroorzaakt bij blootstelling van een rolletje aan zonlicht.

Spookdieren
Bij veel geestverschijningen spelen dieren een grote rol. Elk dier heeft zijn eigen betekenis. Witte vogels worden vaak gezien als teken voor liefde en Vrede, maar soms zijn ze een voorteken van de dood. 

Spookachtige witte vogels zijn al vaak waargenomen boven het bed van een stervende. Soms worden ze gezien door de stervende zelf maar soms ook door familie van de stervende. Witte vogels schijnen altijd een sterfgeval aan te kondigen binnen het gezin. Ook uilen zijn een voorteken van de dood maar dan binnen de hele familie. Uilen verschijnen in het venster van een huis en verdwijnen op mysterieuze wijze. 

De meeste waargenomen dierlijke spoken zijn de zwarte honden. Zij zijn het teken van kwaad. Ook deze honden zouden een sterfgeval aankondigen. Wie deze honden ziet raakt vaak ook gewond. In de middeleeuwen in Europa was het juist gebruikelijk om een hond op het kerkhof te begraven ter bescherming van de zielen van de doden. 

Ook katten worden vaak waargenomen. Deze betekenen niks slechts. Vaak is het een overleden kat van de bewoner van het huis of van een van de vorige bewoners. En omdat die kat erg gehecht was aan het huis, loopt hij er nog regelmatig rond. Ook ratten in de tempel van Karai  Maar hebben een heel speciale betekenis. Karai Ma is de Godin van een kaste beroepsdichters. In de tempel van die Godin wemelt het er van de ratten. Er wordt geloofd dat als waarneer een dichter van die kaste sterft hij terugkeert als rat in die tempel. Al die ratten zouden dus eigenlijk overleden dichters zijn.

Bekende verhalen
DE VLIEGENDE HOLLANDER
Op een dag in de 17e eeuw komt het schip “De Billa” in een zware storm terecht. De kapitein wil niet uitwijken omdat hij perse naar de Sargassozee wil. Maar het schip strand. De enige overlevende is de kapitein.
Maar na een paar dagen merkt de kapitein dat het schip weer vaart, en dat een onzichtbare bemanning zich aan boord bevind. De kapitein van het spookschip beveelt koers te zetten naar de Sargassozee. Hij schijnt ongeluk en verderf aan ieder schip dat hij tegenkomt te brengen.
Er zijn verschillende boeken en strips over de vliegende Hollander.
De naam “de vliegende Hollander”, in het engels The flying dutchman, klopt eigenlijk niet. Want flying betekent zowel vliegend als vluchtend, dus eigenlijk had het de vluchtende Hollander moeten heten, aangezien schepen niet kunnen vliegen.

DE GEZICHTEN VAN BELMEZ
in 1971, in het Spaanse dorpje Belmez, ontdekte Maria Gomez Peireira iets vreemds in haar keuken. Op een van haar tegels was een gezicht van een verdrietig mens afgebeeld, wat er eerder nog nooit was geweest. Maria had er geen verklaring voor hoe het gezicht op die tegel kwam.
Zes dagen later, nadat maria de tegel had vernietigd, verscheen er weer een gezicht op een tegel. Nadat dit een paar keer was gebeurt, liet de familie Peireira het huis onderzoeken. Het bleek dat er onder het huis een oude begraafplaats was.
Steeds meer gezichten verschenen, steeds sneller, en uiteindelijk zijn de familie Peireira verhuist. Men zegt dat de mensen onschuldig zijn gestorven, en dat de gezichten daarom altijd verdrietig kijken.

CAMLONGON CASTLE
Er gaat een verhaal dat er een vrouw spookt in het Camlongon castle. Men heeft een aantal dingen over het kasteel onderzocht en ze zijn er achter gekomen dat er ooit een vrouw naar dat kasteel is gevlucht, omdat ze uitgehuwelijkt werd, maar op iemand anders verliefd was.
Helaas werd ze uiteindelijk toch gedwongen om met de man te trouwen, maar voordat de bruiloft heeft kunnen plaatsvinden, heeft ze zich uit het raam gegooid.
Men zegt dat op de plaats waar ze viel, nooit meer gras heeft kunnen groeien.

In 1963 werd in Nagayo de 1e Japanse Grand Prix verreden na de 2e WO. Een van de favoriete was Massao Asano, die startnummer 42 droeg. Tijdens de race verloor hij de macht over het stuur en kreeg een dodelijk ongeluk. Het Japans voor getal 42 is Shi ni wat sterven betekend. Vanaf dat moment werd er in de race wereld geen getal 42 gedragen, maar in de Grand Prix het jaar daarop namen baanofficials waar dat een raceauto met het nummer 42, 8 keer voorbij kwam.


Glaasje draaien
Glaasje draaien is een manier om met geesten in contact te komen. Het wordt meestal gedaan onder de jongeren als een soort spelletje. Maar glaasje draaien is een heel serieus iets. Voordat je gaat glaasje draaien moet je er wel wat vanaf weten. Het kan heel gevaarlijk zijn, je mag het niet langer dan een half uur doen want dan kun je hoofdpijn of lichamelijke klachten krijgen. Als je glaasje gaat draaien dan begin je met de vraag: “is er een geest aanwezig?”.
 De risico`s 
Bijna iedereen heeft er wel eens van gehoord, al weet het merendeel ervan niet hoe het moet. De meeste mensen weten dan ook niet waar ze aan beginnen als ze gaan ‘glaasje draaien’. 

Communiceren met een geest kan leuk en spannend zijn. Zo zou men dingen uit de toekomst te weten komen en/of uit het verleden. Glaasje draaien kan echter ook resulteren in een ware nachtmerrie. Je kan namelijk ook ‘negatieve’ geesten oproepen. 

Er kunnen dan ongewone dingen gebeuren, zoals vreemde geluiden, dingen die verdwijnen of lichten die aan en uit gaan. Maar het kan nog erger. Je kan worden ‘bezeten’ door een geest, die je voortdurend lastig valt met stemmen in je hoofd. 

Deze stemmen kunnen iemand volledig beheersen en kunnen het slachtoffer aanzetten/overtuigen om dingen te gaan doen, zoals het gebruiken van drugs, het plegen van geweld en in sommige gevallen zelfs tot het plegen van zelfmoord! 

Dit lijkt in eerste instantie onwaarschijnlijk, maar men moet niet vergeten dat het cijfer van misdrijf en zelfmoord veroorzaakt door stemmen aardig hoog ligt. Er zitten hierdoor dus ook personen in de gevangenis, zoals bijvoorbeeld de tiener Kip Kipling, die in Amerika zijn ouders en een aantal klasgenoten om het leven bracht met een pistool.

Streng verboden te kopiëren @

Velen van ons zijn opgegroeid met het idee dat we hard moeten werken om iets te bereiken. Gelukkig worden is iets dat we veelal buiten onszelf zoeken, hetzij in een goede baan, een goed salaris, in materiële welvaart, hetzij in een fijne persoonlijke relatie of in een gezin. We proberen onze dromen na te jagen en streven naar succes en als we dat bereiken voelen we ons misschien even gelukkig, maar deze vorm van geluk is niet echt duurzaam, want de druk om te presteren blijft.


Het onzichtbare lichaam                      verboden te kopiëren 


Je onzichtbare ruimte beschermt je. We zijn ons niet bewust van de ruimte om ons heen, maar inmiddels weten we dat het lichaam niet ophoudt bij onze huid. De één noemt het aura, de ander astraal lichaam, maar we kunnen het ook een energieveld noemen. 

Want dat we energie uitstralen valt niet te ontkennen. Een verliefd iemand straalt meer uit dan een ernstig ziek persoon. Dat voelen we, dat ervaren we. Hoe zit dat met die onzichtbare ruimte om ons heen?


Hoe komt het dat we sommige vervelende situaties niet in dit energieveld kunnen opvangen, of dat mensen ons letterlijk op de huid zitten?
Ieder mens heeft een energieveld om zich heen. Dat is heel logisch; alles wat warm is heeft straling. 

Zieke mensen hebben geen uitstraling meer, ze hebben de energie voor zichzelf nodig. Je merkt het ook als je je goed voelt, dan 'glim' je een beetje, je gloeit, zoals dat gebeurt als iets heet wordt. Dat veld om je heen kan ongeveer 50 cm 'dik' worden. Mensen met een veld van een halve meter zie je echt binnenkomen, die zijn heel charismatisch.


Geen ruimte meer....
In onze westerse maatschappij, zal het minder zijn, tien centimeter is niet veel, maar wel gangbaar. Dus om het heel simpel uit te leggen: hoe meer stress, hoe meer zorgen en verdriet, hoe meer je veld krimpt. je trekt je energie naar binnen omdat je er te weinig van hebt. Met andere woorden: je hebt geen ruimte meer. Je onzichtbare ruimte zit dan bijna op je huid. En zo ervaar je ook alles. 

Woorden, gebeurtenissen, alles prikt bij wijze van spreken op je huid. Dat is natuurlijk heel ongezond, je hebt geen bescherming meer en lichamelijke klachten zijn het gevolg.

De wet der resonantie


* Er bestaat een energieveld, dat met alles met alles verbindt.
* Dit energieveld communiceert met ons trillingsveld.
* Wij wekken ons trillingsveld op door de taal van onze gevoelens en de energie van onze gedachten, maar vooral door onze overtuigingen.
* Deze versturen wij met ons hart, DNA en gedachtenkracht.


* Afstand speelt geen rol bij trillingsvelden, net zo min als tijd.
* Door de wet der resonantie zijn wij met alles en iedereen verbonden.
* Wie of wat met ons meetrilt, kan niet anders, dan hierop reageren.
* Alles wat met ons meetrilt, wordt onvermijdelijk in ons leven getrokken.
* Wij worden eveneens onvermijdelijk aangetrokken door andere trillingsvelden, als ze gelijk met ons trillingsveld resoneren.

De vierde dimensie wordt als een soort overgang gezien naar de vijfde dimensie. Het wordt gezien als een portaal naar hogere werelden. Het openen van het hart staat hierin centraal. De trillingen in deze dimensie resoneren hoger dan de fysieke en dichte wereld van de materie zoals we die ervaren in de derde dimensie.   @david.v


Gebedsverhoring


Ik voelde als kind al aan dat de mens in essentie pure liefde is en ik begreep nooit waarom mensen macht wilden uitoefenen over andere mensen, anderen geweld aandeden of de aarde uitbuitten.

 Nu begrijp ik dat de mens dat in essentie ook niet wil, maar dat deze zaken het gezicht zijn van de destructieve kracht die, via de mens, zijn invloed op aarde uitoefent.

 Alles wat schade doet, doet de menselijke ziel echter pijn. En omdat al deze dingen door de schaalvergroting en digitalisering in de laatste decennia enorm zijn toegenomen, is de collectieve pijn van de mens bijna ondraaglijk geworden.


Wanneer je helderziend zou zijn, zou je waarnemen hoe deze collectieve hartenpijn van miljarden mensen de laatste eeuwen als een steeds sterker gebed de kosmos in is gezonden. En hoe die noodkreet in deze tijd door het universum wordt beantwoord in de vorm van een enorme toename van licht op aarde.  

Dit toenemende licht - dat door tal van tradities is voorspeld - activeert het menselijk DNA weer. Hierdoor krijgt de mens weer de kans om meer van zijn ware potentie op aarde uit te drukken. Je zou kunnen zeggen dat in deze tijd de deur naar het licht weer opengaat.


De destructieve kracht voelt deze ontwikkeling ook en hij merkt dat zijn grip verzwakt. Om die grip te behouden, probeert hij de mens nu in angst te houden en zijn DNA te verstoren en te beschadigen middels de experimentele ‘behandeling’ voor de 'ziekte'. 

Daarom is het volgens mij nu cruciaal om je ziel niet te verkopen voor een vakantie of een bioscoopbezoek - en ook niet om ‘anderen te beschermen’, want dat doe je niet met de ‘behandeling’.


Het draait op dit moment op aarde om heel andere zaken, waarvan de uitkomst bepalend zal zijn voor het verdere verloop van de ontwikkeling van de mensheid op aarde. 

Wordt de mens lamgelegd en opgesloten in een controle-maatschappij? Of bevrijdt hij zich in een niet te bevatten expansie van licht en onvoorwaardelijke liefde?
De enorme instroom van licht op aarde en de daarmee gepaard gaande activatie van het menselijke DNA is
één van de grootste gloriemomenten in de evolutie van de mensheid!  @david.v


Mijn eigen werkzaamheden op parapsychologisch gebied bestaan uit een combinatie van eigen veldwerk, literatuuronderzoek, het schrijven van (veelal onbezoldigde) artikelen, Ik ben geïnteresseerd in de hele parapsychologie en heb eigen onderzoek en literatuuronderzoek gedaan naar
Reïncarnatie,
Pre-existentie,
Bijna-doodervaringen,
Contact met overledenen,
Nieuwetijdskinderen,
ESP, aura's, uittredingen
En paranormale ervaringen rond dieren,
En verder nog literatuuronderzoek naar onder andere intra somatische psychokinese en parapsychologie en psychiatrie
Verder ben ik geïnteresseerd in de filosofische grondslagen van de parapsychologie en de gevolgen van de parapsychologie voor ons wereldbeeld.
Dat alles combineer ik zelf dan ook nog (zuiver uit intrinsieke interesse) met (literatuur)onderzoek op andere gebieden zoals dierethiek, dierpsychologie, de filosofie van de geest, godsdienstfilosofie.
Ik hoop  u een inzicht te geven in de paranormale fenomenen maar vooral in de parapsychologie.

Parapsychologie is een zijtak van de empirische psychologie (empirische = die op waarneming en ervaring berust) wij onderzoeken ook het bestaan en de oorzaken van paranormale vermogens en de mogelijkheden van een leven na de dood. Met paranormale verschijnselen wordt bedoeld die verschijnselen die niet verklaard kunnen worden door natuurwetten en natuurkrachten.
Wetenschappers beschouwen de parapsychologie als pseudowetenschap. Want stel je eens voor als wij met “harde bewijzen komen” (wetenschappelijk gezien) dat paranormale vermogens en verschijnselen echt bestaan
Wij als parapsychologen noemen de psychische verschijnselen die wij willen onderzoeken “psi”


Onderzoeksgebieden zijn de paranormale fenomenen zoals;
1. Telepathie: een overdracht van informatie door middel van gedachten, gevoelens tussen individuen zonder hulp van onze zintuigen.
2. Precognitie, dat is een soort vooruitzien. Kennis hebben van gebeurtenissen die in de toekomst gaan gebeuren.
3. Helderziendheid; Niet te verklaren door de huidige wetenschap over het verkrijgen van informatie over plaatsen en gebeurtenissen
4. Psychokinese; Het vermogen van de menselijke geest om materie, tijd, ruimte en of energie te beïnvloeden op een manier die de wetenschap ook niet kan verklaren.
5. Reïncarnatie; de wedergeboorte van een ziel (energie) of een ander niet lichamelijk aspect van het menselijke bewustzijn in een nieuw fysiek lichaam na de dood.
6. Spoken; Een studie van fenomenen die vaak worden toegeschreven aan spoken, vaak op plaatsen waar een gestorven individu heeft verbleven of die verbonden blijven met hun bezittingen.


Wonderen

Wonderen lijken iets te zijn uit een ver verleden en de Geestelijke Wereld lijkt veraf te zijn.
Nu vond ik onlangs, heel 'toevallig', dan toch een tekst uit een brief, afkomstig uit het Vaticaan, waarin voorzichtig gesteld wordt dat onze doden leven en dat er zelfs contact mogelijk is. En dat dit vanaf nu ook geoorloofd is. *
Het lijkt dus alsof de kerk heeft ingezien dat ze er niet langer omheen kunnen dat de Geestelijke Wereld inderdaad dichtbij is en dat het niet 'van de duivel' is wanneer gewone mensen beweren contact te hebben met die Wereld.
Er zijn steeds mannen en vrouwen van God geweest met paranormale gaven zoals profeten en zieners die het volk richting gaven en boodschappen van God doorgaven. Met name de profeten in het Oude Testament verrichtte regelmatig wonderen waardoor duidelijk werd dat ze in dienst van God stonden. In het Oude Testament zijn er echter ook voorbeelden van toverij, waarzeggers en raadplegen van doden en afgoden(demonen) wat in de Bijbel scherp wordt veroordeeld.
Maar met deze genoemde feiten door de kerk en bijbel dus zelf, wordt bewezen dat de kerk zichzelf tegenspreekt.
1. Spreken in tongen, glossolalie
2.Vertaling van tongentaal
3.Gave van profetie
4.Werking van krachten
5.Gave van geloof
6.Gave van genezing
7.Onderscheid van geesten
8.Gave van kennis
9.Gave van wijsheid
Waarom de kerk en sommige andere religies de paranormale fenomenen zo sterk afwijzen geeft duidelijk weer dat er een grote angst is binnen de kerk.
Verschillende optekeningen in de bijbel en soms “het geloof” zou daardoor weleens op losse schroeven kunnen komen te staan.index

E-mailen
Bellen
Map
Info