www.medium-david.nl
Medium David bied hulp vanuit zijn zielsovertuiging ,oprecht en inzichtelijk
 


Negatieve beïnvloeding

 Zwarte Magie?
Onder zwarte magie worden vormen van magie (Sihr) verstaan die gebruik maken van kwade krachten en toegepast worden voor negatieve doeleinden. Zwarte magie wordt toegepast uit jaloezie, na het verbreken van relaties, voor het aantrekken van partners, uit afgunst, wraak, vanwege geld of macht, en zelfs om andere mensen ziek te maken of te doden.

De oorzaak van deze problemen ligt soms diep in het slachtoffer verscholen, zoals incest, verkrachting, drugsgebruik, glaasje draaien of het beleven van traumatische ervaringen bij zichzelf of iemand in de omgeving. Meestal hebben bovenstaande voorbeelden geleid tot het aantrekken van één of meerdere negatieve entiteiten. Soms loopt iemand jarenlang rond met een negatief zelfbeeld. Dit is koren op de molen van deze entiteiten en zij zullen dit beeld in woord, telepathie of door middel van visualisaties in het slachtoffer versterken.


Langzaam nemen zij zijn of haar leven over, wat zich kan uiten in het uitleven van aardse genoegens op het laagste niveau (drugs, seks,drankmisbruik). Familie en vrienden constateren dat het slachtoffer zich te gronde richt, maar begrijpen niet waar dit vandaan komt.

 Ook de medische wetenschap staat hierbij voor een raadsel. Als je in een dergelijke crisis terecht komt is de aura lek geraakt. Een entiteit nestelt zich in de medulla chakra. Deze chakra bevindt zich ter hoogte van het kuiltje tussen nek en achterhoofd. Medicijnen verdringen dit alles wel naar de achtergrond, maar de praktijk leert dat je er nogal suf van wordt. De inwerking van de entiteit zal steeds agressiever van aard zijn en de negatieve ervaring ("bestraffing") steeds ernstiger.


Bij het horen van stemmen is bekend dat entiteiten zich voordoen als een hoge geestelijke persoon die liefdevol tot het slachtoffer spreekt. Vervolgens gaan zij een agressieve machtsstrijd aan om controle over het slachtoffer te krijgen. Wij praten hier natuurlijk wel over een ziekte en hoe eerder je de ziekte erkent, hoe gemakkelijker je deze kunt bestrijden, hoewel dit niet in alle gevallen mogelijk is.


Hieruit blijkt dat het meedragen van lifters in je aura niet altijd te maken hoeft te hebben met het horen van stemmen. Toch kan uw dagelijks leven beïnvloed worden door negatieve energie die u langzaam maar zeker steeds minder de baas bent, waardoor u in een isolement raakt en min of meer vereenzaamt omdat uw omgeving uw gedrag en beleving niet langer herkent en begrijpt.

Mag ik u helpen?                       ( @mediumdavid   verboden te kopiëren)


Elke gedachte zendt een frequentie uit, direct het universum in. Deze frequentie wordt door ons holografische universum gereflecteerd en komt terug naar de oorsprong. Dus als je negatieve gedachten hebt, zoals ontmoediging, verdriet, woede of angst, dan wordt dit gereflecteerd door het universum en komt dit naar je terug. Om die reden is het zo belangrijk dat je zorgt voor positieve gedachten en leert hoe je je geest sterker kan maken dan je emoties.
En dat wil niet zeggen dat jezelf nooit verdrietig of vervelend mag voelen, maar wees jezelf ervan bewust dat jij met je bewuste geest aan het stuur zit en dat je je niet laat besturen door je emoties

Mag ik u helpen?                       ( @mediumdavid   verboden te kopiëren)

E-mailen
Bellen
Map
Info